Κυριακή 20 Μαΐου

11:00 | Σταθμός Οδοντωτού Μέγα Σπήλαιο, Ζαχλωρού

Παιδικό εργαστήρι «Το φαράγγι της έμπνευσης». Εκδηλώσεις για τους μικρούς φίλους του Οδοντωτού και του Σπυρόπουλου, με παιχνίδια, ζωγραφιές και δράσεις περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος στη γέφυρα της Ζαχλωρούς, στο φαράγγι που ενέπνευσε τον μεγάλο ζωγράφο. Ηλικίες παιδιών: 6-12 ετών. Συμμετέχει το Κέντρο Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Κλειτορίας-Ακράτας.