Κυριακή 29 Μαΐου

11:30-13:30 | Σταθμός Οδοντωτού, Διακοπτό

«Γεύσεις του Οδοντωτού». Εκδήλωση για την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων και της γαστρονομίας, σε συνεργασία με την «ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.»