Σάββατο 28 Μαΐου

19:00 | Σταθμός Οδοντωτού, Καλάβρυτα

«Οδοντωτός και Καλάβρυτα – 120 χρόνια ΜΑΖΙ με τη ζωή, την ιστορία, τον πολιτισμό και την ανάπτυξη». Εκδήλωση- συζήτηση για τα 120 χρόνια του Οδοντωτού.