Σάββατο 5 Μαΐου

19:00 | Σταθμός Διακοπτού

19:00 | Επίσκεψη στο Infocenter Διακοπτού. Ξενάγηση στη συλλογή αντικειμένων και στιγμών από την ιστορία του οδοντωτού σιδηροδρόμου, με τη βοήθεια του Συλλόγου Φίλων του Οδοντωτού. Προβολή παρουσίασης για τον Οδοντωτό.